طرح های ماکت یا همان Mockup قالب هایی هستند که برای نمایش المان های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. در این پست را برای شما آماده دانلود کرده ایم که تمامی آنها دارای لایه Smart Object برای قرار دادن عکس هستند.